top of page
Tarieven Yoga Studio Apeldoorn.jpg

Tarieven Yoga Studio Apeldoorn

ABONNEMENTEN

TARIEF per maand

1 x per week

2 x per week

Onbeperkt

Tieneryoga     

€ 38,50

€ 55,00

€ 65,00

€ 36,00

Nu starten

Nu starten

Nu starten

Nu starten

RITTENKAARTEN

TARIEF eenmalig

BETALING

10-rittenkaart

Losse les

Proefles          

€ 105,00

€ 11,50

Gratis                       

PRIVELESSEN

TARIEF eenmalig

BETALING

Privéles 60 minuten
Privéles 90 minuten

€ 52,50

€ 72,50                       

Via factuur

Via factuur

De abonnementen:

  • Geven de mogelijkheid tot het reserveren van een vaste les. Je hoeft je dan niet elke week aan te melden voor deze les. 

  • Kunnen ieder moment van de maand ingaan. Je betaalt de resterende dagen van de maand naar rato. 

  • Worden automatisch maandelijks verlengd.

  • Hebben een opzegtermijn van 1 volledige kalendermaand.

bottom of page